Miyerkules, Marso 7, 2012

BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO I GRAMATIKA AT PAGBASA


  BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO I GRAMATIKA AT PAGBASA


I.                    MGA INAASAHANG BUNGA ( SA BAWAT ARAW)  A.

Nabibigyang-hinuha ang kahulugang maaaring ipinahihiwatig ng pamagat B.

Natutukoy ang mahahalagang impormasyong nakapaloob sa teksto C.

Naipaliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa binasa D.

Nakikilala ang relasyon ng sumulat sa mambabasa sa tulong ng mga tiyak na bahagi E.

Natutukoy ang mga salitang ginagamit sa pagbubuo ng pangungusap  III.

II.                  PAKSA / MGA KASANAYAN / KAGAMITAN 
Paksa    : Ekonomiya at Kabuhayan Pamagat: Industriya at Pangangalakal      : Mga Suliraning Nakaaapekto sa Kalakalan                                                                    ng Pilipinas Uri ng Teksto
: Informativ Kagamitan    : Mga larawan Gamit ng Wika   : Pagbibigay ng impormasyon, pagpapaliwanag Instruktura ng Wika  : Mga ginagamit na panaguri sa pagbubu  ng pangungusap Halagang Pangkatauhan  :Pagpapabuti’t pagpapaunlad ng mga local na produkto  II.

PROSESO NG PAGKATUTO
Unang Araw
  A.

Panimulang Gawain -

Pagpapakita ng iba’t ibang larawan ng kalakalan
 -

Pagtalakay: a.

Tungkol saan ang larawan? b.

Anong kaisipan ang maaaring isinasaad ng larawan? c.

Bakit ganoong kaisipan ang inyong nabuo? B.

Pagganyak  C.

Paglalahad -

Pagpapabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at paghihinuha sa kahulugang maaaring ipinahihiwatig nito.  D.

Pangkatang Gawain (
Tingnan sa: Gawain Para sa Paksang-Aralin


)  Pangkat 1
   Ipabigay ang kahulugan ng pamagat ng tekstong lunsaran at nais   
ipahiwatig nito.    “ Industriya at Pangangalakal”
 Pangkat 2 -  Cycle Map           Panuto:   Ipaliwanag ang bawat yugtong napapaloob sa cycle map. Pangkat 3 -  Pagbubuo sa Tsart  Pangkat 4 -  Data Retrieval Chart  E.

Pagpapabasa sa tekstong lunsaran  -
Basahin ang tekstong lunsaran: “
Industriya at Pangangalakal
    ( Tingnan sa Gawain Para sa Paksang-Aralin ) Page 1
 Cont. Lesson Plan 2

 Ikalawa  at Ikatlong Araw
  A.

Pagtalakay sa Aralin  Panimulang Gawain:    Piccing Together Ideas -

Itugma sa larawan ang mga sumusunod na salita.                                                                                                                                                                                                     B.   Pagganyak:   Rank Order   - Isaayos ayon sa nais na pagkakasunud-sunod ang mga produktong sa inyong palagay     mabiling-mabili. 1.

bag 2.

damit 3.

pabango 4.

alahas 5.

sapatos        C.   Pabalikan ang tekstong lunsaran      - Ibigay ang pamatnubay na tanong:   
Paano napauunlad o nalilinang ang isang produkto?
      - Pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi naunawaan batay sa                        pagkakagamit nito sa teksto.             D.   Pagpapalalim ng Kaalaman


IV.   EBALWASYON   - Magbigay ng pagsubok na pangkatang Gawain.
      
pagminina


tela

        
lubid

      
telepono

     
paggugubat

    
pagtatanim

     
paglilingkod

sa mamamayan

     
paglinang sa

     
likas

I.                    Pangkatang Gawain
( makikita sa Gawain Para sa Paksang-Aralin )
  Pangkat  1  -   Double Bubble Map   Pangkat  2  -  Circle Map   Pangkat  3  -  Chart Grid   Pangkat  4  -  Pagpili ng mga bahaging nagpapahayag ng opinion mula sa teksto.  
Ikaapat at Ikalimang Araw
   - Pagpapatuloy sa talakayan sa aralin   - Pagsusuri  ng teksto batay sa tiyak na katangian at uri nito  - Pagbibigay inputWalang komento:

Mag-post ng isang Komento